50.00 ฿
Availability: In Stock
ขนาดบรรจุ : 100g

รายละเอียด

เป็นการนำวัตถุดิบการเกษตรของชุมชนมาแปรรูปในลักษณะข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบลำใย ข้าวเกรียบมัลเบอรี่ และข้าวเกรียบผักชายา เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพและกระจายรายได้ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเกษตรกรรมสู่โลกแห่งธุรกิจ ผสมผสานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วิสาหกิจเกษตรธรรมชาติแปรรูป

65. ม.15 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว