300.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

ราคา ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลของผลไม้ แนะนำให้มาช่วง เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม จะมีผลไม้ให้ชิมเยอะมาก

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรีจันทบุรี

11/1 หมู่ที่4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนเก่าแก่ทีมีวิถีชีวิตดำรงอยู่อย่างเรียบง่าน  ตามสถาพของสังคมเกษตรกรรม "สวนผลไม้" ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีในชุมชนและด้วยการสั่งสมภูมิปัญญาในการทำสวนผลไม้มาอย่างยาวนาน เมื่อมาที่ชุมชนเขาบายศรีนี้แล้วจะได้พลกับ พืชพันธุ์ผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่อายุมากว่า 100 ปี  อาทิ ทุเรียนโบราณต้นสูง -ใหญ๋ที่สุด และต้นมังคุดโบราณพร้อมชื่มชนบรรยายกาศสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างเงาะ ระกำ ลางสาด ลองกอง กล้วยไข่  

ชุมชนเขาบายศรียังมีกิจกรรมที่มีในชุมชนอีกมากมาย  อาทิ เช่น 

-  เดินชมสวนพร้อมเก็บผลไม้ด้วยตนเอง

-  ชมการสาธิตการเก็บผลไม้ต่าง ๆ 

- ชมสวนระกำหวานพร้อมชิมผลไม้สด ๆ 

- ชม การสาธิตการตัดดอกระดำตัวผู้เพื่อผสมกับเกรสสะตัวเมีย

- ชมอุโมงเก็บน้ำใต้ดินภูมิปัญญาชาวบ้านเขาบายศรี

- ชม-ชิม มังคุดโบราณจากโคนต้น