350.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

ผลิตกุ้งแห้ง คัดกุ้งสดๆจากทะลอันดามัน ระนอง ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่สี

ระนองกุ้งแก้ว

94/63 หมู่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

คัดสารจากกุ้งสด ทะเลอันดามันระนอง