35.00 ฿
Availability: In Stock
ข้าวเกรียบผักเหลียงชนิดถุง : ข้าวเกรียบจากผักเหลียง แผ่นบางกรอบ รสชาติอร่อย ไม่อมน้ำมัน

รายละเอียด

ข้าวเกรียบผสมผักเหลียง ให้คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติหอม กรอบ อร่อย รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย

ข้าวเกรียบผักเหลียง

4 /3ม 5 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ช่องทางการติดต่อ