90.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

เป็นกาแฟที่มีกลิ่นของเมล่อน รสชาติหอมหวาน ละมุนลิ้น ซึ่งเป็นรสชาติใหม่ของกาแฟ

แสงตะวันฟาร์มเมล่อนสาย 4

3/33 หมู่ที่4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร