95.00 ฿
Availability: In Stock
มันม่วงญี่ปุ่น : ด้วยสารประกอบภายในที่ทรงคุณค่าทำให้มันม่วงญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้าน มันเทศที่ทานเพื่อสุขภาพเป็นหลัก ในประเทศญี่ปุ่น มันเทศสีม่วงที่ขึ้นชื่อว่าทานง่ายและให้รสหวานปานกลาง

รายละเอียด

เค้กมันม่วงญี่ปุ่น ด้วยเนื้อเค้กทำจากมันม่วงญี่ปุ่นแท้ๆ สัมผัสได้ถึงเนื้อมันเต็มๆ คำ ความหวานธรรมชาติจากเนื้อมันม่วงญี่ปุ่น

แสงตะวันฟาร์มเมล่อนสาย 4

3/33 หมู่ที่4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร