50.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

เป็นผลิตภัณฑ์ของทานเล่น มีมากมายหลายชนิด เป็นที่นิยมในรสชาติ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า หรือผลิตรสชาติตามฤดูกาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

บริษัท บ้านขนมระฆังทอง จำกัด

1483/34 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองใต้ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ