1,750.00 ฿ 1,800.00 ฿
3 %
Availability: In Stock
ผ้านุ่มและสีไม่ตก :

รายละเอียด

ฝ้ายทอลายมัดหมี่หมักโคลน ทอลายมัดหมี่ 4 ตะกอเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ทอใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนุ่งห่มมีลวดลายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วหนอเรานำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการนำผ้าไปหมักโคลนเพื่อให้ผ้านุ่มและสีไม่ตก

วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาผ้าไทย

19 หมู่ 7 ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ช่องทางการติดต่อ

ผ้าฝ้ายหมักโคลน ย้อมครามธรรมชาติ ผ้านุ่มและสีไม่ตก