20.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

หัตถกรรมจากไม้บ้านหนองบอน เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้หลากหลายชนิด เช่น ใช้ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ 100% (กระบก/กันเกรา/พยุง) โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตะหลิว ช้อน ซ้อม ทัพพี ไม้เกาหลัง เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน

41 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์