35.00 ฿ 40.00 ฿
12 %
Availability: In Stock

รายละเอียด

น้ำดื่มบรรจุขวด - ผ่านกรรวิธีผลิตตามมาตรฐานสากล - ผ่านการรับรองคุณภาพ ( GMP & HACCP ) - รางวัล SME National Award

น้ำดื่มแม็กซ์

311 หมู่ 10 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์