350.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

-ลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของทางจังหวัดสุรินทร์ -มีความหลากหลายของลายผ้า

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านประทุน

21 หมู่ 2 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์