0.00 ฿ 100.00 ฿
100 %
Availability: In Stock
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ : ปราชญ์สมุนไพร เพาะเห็ดตะกร้า ทำอาหารไทย ทำสบู่ จัดงานเลี้ยง
เครื่องดื่มและอาหารสุขภาพ : ผลไม้สกัดเย็น เมี่ยงคำ ปอเปี๊ยญวน
จำหน่ายสินค้า : คัดสรรจากชุมชน OTOP และ UBI

รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดหลินจือ ในรูปแบบ Smart Farmer ศูนย์รวมสมุนไพร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ เช่น เพาะเห็ดตะกร้า อาหารไทย สินค้าจากชุมชน OTOP UBI เรายังมีเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว เกษตรกร และองค์กรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานฟรี รองรับถึง 150 ท่าน แจ้งล่วงหน้า 5 วัน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน (ห้วยใหญ่เฮิร์บ)

85/6 ม.1 ซ.22 ถ.เทศบาลห้วยใหญ่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ห้วยใหญ่เฮิร์บ คือ หนึ่งตัวอย่างของความตั้งใจของผู้บุกเบิกที่ต้องการตั้งศูนย์ฯ นี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชน และเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ที่การจัดการระบบเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs แบบครบวงจร ภายใต้การบริหารจัดการของ "Happiness Livelihood Knowledge Center" "ศูนย์ปันสุข" ที่ปรึกษาระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนฐานราก

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดหลินจือ G2 ในรูปแบบ Smart Farmer ศูนย์รวมสมุนไพร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ผูกสัมพันธ์ในครอบครัวหรือกลุ่มคณะ เช่น ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เพาะเห็ดตะกร้า เรียนทำอาหารไทย คัดสรรสินค้าจากชุมชน OTOP UBI เรายังมีเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไป สายชิม แชะ ชิว เกษตรกร และองค์กรผู้สนใจให้เข้ามาศึกษาดูงาน

 

     ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานฟรี รองรับได้ถึง 150 ท่าน แจ้งล่วงหน้า 5 วัน

 

ห้วยใหญ่เฮิร์บ ก่อตั้งเมื่อปี 2018 เริ่มต้นกิจการด้วยการทำฟาร์มเห็ด สายพันธุ์ G2 (Ganoderma lucidium2) ได้รับทุนจากโครงการ “การพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเห็ดหลินจือ” โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือผสมตรีผลาพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว

 

     “ศูนย์การเรียนรู้ห้วยใหญ่เฮิร์บ” เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดหลินจือ G2 ในรูปแบบ Smart Farmer เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและเกษตรกรผู้สนใจให้เข้ามาศึกษาดูงาน

 

      ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเส้นทางผลิตภัณฑ์บ้านห้วยใหญ่” เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านเข้าถึงภาครัฐ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและนำมาจำหน่ายที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพิ่มช่องทางของสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดการค้าที่กว้างขวางมากขึ้น คัดสรรสินค้าชุมชนชั้นนำที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาของโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/UBI) และสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ