0.00 ฿ 100.00 ฿
100 %
Availability: In Stock
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ : ปราชญ์สมุนไพร เพาะเห็ดตะกร้า ทำอาหารไทย ทำสบู่ จัดงานเลี้ยง
เครื่องดื่มและอาหารสุขภาพ : ผลไม้สกัดเย็น เมี่ยงคำ ปอเปี๊ยญวน เห็ดหลินจือ
จำหน่ายสินค้า : คัดสรรจากชุมชน OTOP และ UBI

รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดหลินจือ ในรูปแบบ Smart Farmer ศูนย์รวมสมุนไพร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ เช่น เพาะเห็ดตะกร้า ทำอาหารไทย คัดสรรสินค้าจากชุมชน OTOP UBI เรายังมีเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว เกษตรกร และองค์กรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานฟรี รองรับ 150 ท่าน แจ้งล่วงหน้า 5 วัน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน (ห้วยใหญ่เฮิร์บ)

85/6 ม.1 ซ.22 ถ.เทศบาลห้วยใหญ่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดหลินจือ G2 ในรูปแบบ Smart Farmer ศูนย์รวมสมุนไพร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ผูกสัมพันธ์ในครอบครัวหรือกลุ่มคณะ เช่น ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เพาะเห็ดตะกร้า เรียนทำอาหารไทย คัดสรรสินค้าจากชุมชน OTOP UBI เรายังมีเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไป สายชิม แชะ ชิว เกษตรกร และองค์กรผู้สนใจให้เข้ามาศึกษาดูงาน

 

     ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานฟรี รองรับ 150 ท่าน แจ้งล่วงหน้า 5 วัน

 

ห้วยใหญ่เฮิร์บ ก่อตั้งเมื่อปี 2018 เริ่มต้นกิจการด้วยการทำฟาร์มเห็ด สายพันธุ์ G2 (Ganoderma lucidium2) ได้รับทุนจากโครงการ “การพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเห็ดหลินจือ” โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือผสมตรีผลาพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ อีกมากมาย เช่น ระบบ IOT ควบคุมอุณหภูมิโรงเพาะเห็ดระยะไกล จาก สสว. คณะที่ปรึกษาจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มเป็นไอเดียจนถึงปัจจุบัน